Şub 13 2018

2. OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

Kulüp tüzüğü gereği; 10 şubat 2018 tarihinde ilan edildiği şekilde, 70 üyeden 41 inin katılımı ile salt çoğunluk sağlanarak genel kurul icra edilmiştir.

Genel kurulda yeni yönetim organları ve onursal üye seçimi yapılmış olup;

Yönetim Kurulu:

Asil Üyeler

1- Ahmet Alpaslan

2- Osman Konak

3- Muammer Özdemir

4-  Cemile Bağcı

5-  Hasan Edip Oğuz

Yedek Üyeler

1- Necati Ercan Yılmaz

2- İlyas Elitaş

3- Fatma Melek Engin

4- Mustafa Kantarcıoğlu

5- Rıza İlkay Başaran

Denetim Kurulu:

Asil Üyeler

1- Bumin İlyas Bakış                             34 oy

2- Halil Burhan Demirel                      30 oy

3- Bekir Özdemir                                    28 oy

Yedek Üyeler

1- Hikmet Tokmakçı                                 8 oy

2- Erol Aslan                                                  5 oy

3- Suat Malkoç                                             3 oy

Disiplin Kurulu:

1- Atıf Perçin                                                32 oy

2- Binnur Özmen                                       21 oy

3- Salim Orhun Kuran                             19 oy

Yedek Üyeler

1- Yılmaz Kabalı                                         17 oy

2- Yaşar Deveci                                          15 oy

seçilerek karşılarındaki oyu almışlardır.

Yeni seçilen yönetim kurulu 12 şubat 2018 tarihinde toplanarak görev bölümü yapıp göreve başlamıştır. Buna göre;  Ahmet Alpaslan Başkan, Cemile Bağcı Başkan Yardımcısı, Necati Ercan Yılmaz Muhasip Üye, Muammer Özdemir ve Osman Konak Üye olarak görev almıştır.

Genel Kurulda Onursal Üyeliğe  Osman Konak, Özdem Mustafa İnce, Bumin İlyas Bakış ve Taner Akalın oy birliği ile seçilmişlerdir.

ilk toplantıda salt çoğunlukla katılarak  Genel Kurulun yapılmasını sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Tüm seçilenleri kutlar, görevlerinde başarılar diler ve seçimlerim kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.

Oca 03 2018

OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Tüzüğümüzün 11.Madde c. fıkrası “Genel Kurul iki yılda bir ve Şubat ayı içinde yapılır” hükmünü amirdir. 

16 Ekim 2016 tarihinde yapılan 1. “Olağan Genel Kurul”da “ Seçilen Kurullar”, oluşan zaruri durum karşısında 02 Aralık 2017 tarihinde yapılan “Olağan Üstü Genel Kurul” ile değişmiştir.

Yasanın takvim yılını esas alması, olağan üstü genel kurulun olağan genel kurulun tarihini etkilememesi ve Tüzüğümüz gereği içinde bulunduğumuz Şubat ayı içinde “2. Olağan Genel Kurul” umuzun yapılması zorunlu olmuştur.

Yönetim Kurulumuz 03 Ocak 2018 tarihinde yaptığı toplantısında 14 numaralı kararı ile ” Olağan Genel Kurul”un 10 Şubat 2018, salt çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Şubat 2018 tarihinde saat 11.00’de Kulüp lokalinde çoğunluk aranmaksızın yapılması kararı almıştır.

Olağanüstü Genel Kurulda olduğu gibi; kulübümüze yakışır şekilde ilk toplantı tarihinde çoğunluğun huzurunda Genel Kurulumuzu yapmamızın kulübümüzün yararına olacağı bilinci içinde olacağını düşündüğümüz siz saygı değer üyelerimizin hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. 

Saygılarımızla.

Ara 29 2017

YENİ YIL KUTLAMASI

2017 yılı Kulübümüz için gelişim ve tecrübe kazanma yönünden oldukça etkili oldu. Artık bir briç kulübü olarak bir çok tecrübe kazanmış durumdayız. Yeni yılda hedefimiz üyelerimizin daha güzel bir ortamda etkinliklerini yerine getirmesi olacaktır. Bu maksatla tüm uğraşımız kulübümüze yeni üyeler kazandırmak ve  eksik olan teknik malzemelerin tedarik edilmesi olacaktır. 

Kulüp olarak 2017 yılını sepet ödüllü bir turnuva ile uğurladık. Çok çetin geçen  turnuvamızın bir güzelliği de 1. liğin 56,55 puan ile iki ayrı çift tarafından paylaşılması ve diğer çiftlerin çok yakın puanlar alması oldu. Birinci olan Sayın Bumin İlyas BAKIŞ- Salim Orhun KURAN ile Fatih ÇETİNER – Menderes OLKUN  çiftlerini  kutluyoruz.

2018 yılının Milletimiz, tüm briç severler ve üyelerimiz ile yakınları için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

Ara 04 2017

İKİNCİ ( OLAĞANÜSTÜ ) GENEL KURUL

Kulübümüzün İkinci (Olağanüstü) Genel Kurulu istifalar nedeniyle , Kulüp Tüzüğü’ne uygun olarak 02 ARALIK 2017 tarihinde ilk toplantısında salt çoğunluğun oldukça üstünde bir çoğunlukla toplanarak seçimli olarak icra edilmiştir.

Toplantıya 56 üyenin 35’i katılmış, 2 üye oy kullanmamış, bir üye  oy kullandığı halde imza atmamış bunun sonucu kura ile bir oy imha edilmiştir. Geçerli 32 oyun 1’i boş çıkmıştır. Kalan oyların 20’sini alan sayın Osman Konak’ın listesi seçimi kazanmıştır. Oluşan kulüp yeni kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU  : 

Asil  Üyeler  :  Osman Konak, Ahmet Alpaslan, H.Burhan Demirel, İlyas Elitaş, Yaşar Deveci

Yedek  Üyeler  : R,İlkay Başaran, Erol Arslan, F. Melek Engin,  Hamide Kantarcıoğlu, Hakan Aykaç

DENETLEME  KURULU  :

Asil Üyeler  :B. İlyas Bakış, A. Tufan Yorgancıoğlu, H. Edip Oğuz

Yedek Üyeler  : Deniz Özkan, Memet Koç, Musa Acar

DİSİPLİN KURULU  :

Asil Üyeler  :  Taner Akalın, Muammer Özdemir, M. Atilla Dikmen

Yedek Üyeler  :   Mustafa Kantarcıoğlu,  Levent Özbay

Ara 03 2017

TEŞEKKÜR


Kulübümüzün İkinci Genel Kurulunu “Olağanüstü” olarak 02 Aralık2017 tarihinde ; örnek olacak bir şekilde ilk toplantıda salt çoğunluğu fazlasıyla sağlayarak ve iki ayrı liste ile “Demokratik” bir şekilde icra ettik.

Umuyoruz ve diliyoruz ki; bu genel kurul kulübümüzün gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Genel kurul anında 56 olan üye sayımızı gelecek genel kurulda üç harfli rakamlara çıkarmak hedefiyle tüm üyelerimizin desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edeceğini umuyoruz.

Bu güzel Genel Kurulumuza katılan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunarak teşekkür ediyoruz. Seçilen yeni yönetim kurulu olarak sizlere layık olmak için olağan üstü çaba içinde olacağız.

Tüm üyelerimize saygılarımızla.

Ara 03 2017

GEÇMİŞ OLSUN

Güzelbahçe Belediye Başkanı Sayın Ö. Mustafa İNCE’ye 02 ARALIK 2017 akşamı menfur bir silahlı saldırı olduğunu büyük bir esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Dürüst, çalışkan, herkesin yardımına koşan ve Güzelbahçe’ye hizmet etmekten başka bir amacı olmayan sayın Başkanımıza ve saygıdeğer eşi hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Bu menfur saldırıyı yapan zavallı ve yaptıranlara insan sıfatını yakıştıramıyor ve o mahlukları lanetliyoruz.