İKİNCİ ( OLAĞANÜSTÜ ) GENEL KURUL

Kulübümüzün İkinci (Olağanüstü) Genel Kurulu istifalar nedeniyle , Kulüp Tüzüğü’ne uygun olarak 02 ARALIK 2017 tarihinde ilk toplantısında salt çoğunluğun oldukça üstünde bir çoğunlukla toplanarak seçimli olarak icra edilmiştir.

Toplantıya 56 üyenin 35’i katılmış, 2 üye oy kullanmamış, bir üye  oy kullandığı halde imza atmamış bunun sonucu kura ile bir oy imha edilmiştir. Geçerli 32 oyun 1’i boş çıkmıştır. Kalan oyların 20’sini alan sayın Osman Konak’ın listesi seçimi kazanmıştır. Oluşan kulüp yeni kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU  : 

Asil  Üyeler  :  Osman Konak, Ahmet Alpaslan, H.Burhan Demirel, İlyas Elitaş, Yaşar Deveci

Yedek  Üyeler  : R,İlkay Başaran, Erol Arslan, F. Melek Engin,  Hamide Kantarcıoğlu, Hakan Aykaç

DENETLEME  KURULU  :

Asil Üyeler  :B. İlyas Bakış, A. Tufan Yorgancıoğlu, H. Edip Oğuz

Yedek Üyeler  : Deniz Özkan, Memet Koç, Musa Acar

DİSİPLİN KURULU  :

Asil Üyeler  :  Taner Akalın, Muammer Özdemir, M. Atilla Dikmen

Yedek Üyeler  :   Mustafa Kantarcıoğlu,  Levent Özbay

Bir cevap yazın