Tarihçe (2018 Yılı)

Olağan Genel Kurul(10 Şubat 2018):

Kulüp tüzüğü gereği; 10 şubat 2018 tarihinde ilan edildiği şekilde, 70 üyeden 41 inin katılımı ile salt çoğunluk sağlanarak genel kurul icra edilmiştir.

Genel kurulda yeni yönetim organları ve onursal üye seçimi yapılmış olup;

Yönetim Kurulu:

Asil Üyeler:  Ahmet Alpaslan, Osman Konak, Muammer Özdemir,  Cemile Bağcı,  Hasan Edip Oğuz

Yedek Üyeler: Necati Ercan Yılmaz, İlyas Elitaş, Fatma Melek Engin, Mustafa Kantarcıoğlu, Rıza İlkay Başaran

Denetim Kurulu:

Asil Üyeler: Bumin İlyas Bakış , Halil Burhan Demirel, Bekir Özdemir ,

Yedek Üyeler: Hikmet Tokmakçı, Erol Aslan, Suat Malkoç

Disiplin Kurulu:

Asil Üyeler:Atıf Perçin , Binnur Özmen, Salim Orhun Kuran

Yedek Üyeler: Yılmaz Kabalı , Yaşar Deveci

seçilmişlerdir

Yeni seçilen yönetim kurulu 12 şubat 2018 tarihinde toplanarak görev bölümü yapıp göreve başlamıştır. Buna göre;  Ahmet Alpaslan Başkan, Cemile Bağcı Başkan Yardımcısı, Necati Ercan Yılmaz Muhasip Üye, Muammer Özdemir ve Osman Konak Üye olarak görev almıştır.

Genel Kurulda Onursal Üyeliğe  Osman Konak, Özdem Mustafa İnce, Bumin İlyas Bakış ve Taner Akalın oy birliği ile seçilmişlerdir.