2. Olağan Genel Kurul

Kulüp tüzüğü gereği; 10 şubat 2018 tarihinde ilan edildiği şekilde, 70 üyeden 41 inin katılımı ile salt çoğunluk sağlanarak genel kurul icra edilmiştir.

Genel kurulda yeni yönetim organları ve onursal üye seçimi yapılmış olup;

Yönetim Kurulu:

Asil Üyeler

1- Ahmet Alpaslan

2- Osman Konak

3- Muammer Özdemir

4-  Cemile Bağcı

5-  Hasan Edip Oğuz

Yedek Üyeler

1- Necati Ercan Yılmaz

2- İlyas Elitaş

3- Fatma Melek Engin

4- Mustafa Kantarcıoğlu

5- Rıza İlkay Başaran

Denetim Kurulu:

Asil Üyeler

1- Bumin İlyas Bakış                             34 oy

2- Halil Burhan Demirel                      30 oy

3- Bekir Özdemir                                    28 oy

Yedek Üyeler

1- Hikmet Tokmakçı                                 8 oy

2- Erol Aslan                                                  5 oy

3- Suat Malkoç                                             3 oy

Disiplin Kurulu:

1- Atıf Perçin                                                32 oy

2- Binnur Özmen                                       21 oy

3- Salim Orhun Kuran                             19 oy

Yedek Üyeler

1- Yılmaz Kabalı                                         17 oy

2- Yaşar Deveci                                          15 oy

seçilerek karşılarındaki oyu almışlardır.

Yeni seçilen yönetim kurulu 12 şubat 2018 tarihinde toplanarak görev bölümü yapıp göreve başlamıştır. Buna göre;  Ahmet Alpaslan Başkan, Cemile Bağcı Başkan Yardımcısı, Necati Ercan Yılmaz Muhasip Üye, Muammer Özdemir ve Osman Konak Üye olarak görev almıştır.

Genel Kurulda Onursal Üyeliğe  Osman Konak, Özdem Mustafa İnce, Bumin İlyas Bakış ve Taner Akalın oy birliği ile seçilmişlerdir.

ilk toplantıda salt çoğunlukla katılarak  Genel Kurulun yapılmasını sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Tüm seçilenleri kutlar, görevlerinde başarılar diler ve seçimlerim kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.