OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Tüzüğümüzün 11.Madde c. fıkrası “Genel Kurul iki yılda bir ve Şubat ayı içinde yapılır” hükmünü amirdir. 

16 Ekim 2016 tarihinde yapılan 1. “Olağan Genel Kurul”da “ Seçilen Kurullar”, oluşan zaruri durum karşısında 02 Aralık 2017 tarihinde yapılan “Olağan Üstü Genel Kurul” ile değişmiştir.

Yasanın takvim yılını esas alması, olağan üstü genel kurulun olağan genel kurulun tarihini etkilememesi ve Tüzüğümüz gereği içinde bulunduğumuz Şubat ayı içinde “2. Olağan Genel Kurul” umuzun yapılması zorunlu olmuştur.

Yönetim Kurulumuz 03 Ocak 2018 tarihinde yaptığı toplantısında 14 numaralı kararı ile ” Olağan Genel Kurul”un 10 Şubat 2018, salt çoğunluk sağlanamaması halinde 17 Şubat 2018 tarihinde saat 11.00’de Kulüp lokalinde çoğunluk aranmaksızın yapılması kararı almıştır.

Olağanüstü Genel Kurulda olduğu gibi; kulübümüze yakışır şekilde ilk toplantı tarihinde çoğunluğun huzurunda Genel Kurulumuzu yapmamızın kulübümüzün yararına olacağı bilinci içinde olacağını düşündüğümüz siz saygı değer üyelerimizin hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. 

Saygılarımızla.

Bir cevap yazın