3’ncü Olağan Genel Kurul Toplantısı.

5253 sayılı Dernekler Kanunu, 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği ve Kulüp Tüzüğünün 11. madde c. fıkrası gereğince; Kulübümüzün 3. Olağan Genel Kurulu’nun şubat 2020 ayı içinde yapılması gerekmektedir.

Seçimli olarak Kulüp Kurullarının belirleneceği ve kulübü ilgilendiren hususların görüşüleceği tarih olarak Yönetim Kurunca 01 Şubat 2020 tarihi, saat 11.00 belirlenmiştir. Genel Kurul Kulüp Lokali de yapılacaktır.

Belirlenen tarihte mevzuat gereği salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı salt çoğunluk aranmaksızın 08 şubat 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya üyelerimizin azami katılım sağlayacağını umuyoruz.