2022 Olağan Genel Kurul

Olağan Genel Kurul ( 12 Şubat 2022 )

Kulüp tüzüğü gereği 12 Şubat 2022 tarihinde ilan edildiği şekilde, 80 üyeden 29’unun katılımı ile salt çoğunluk sağlanmış ve Genel Kurul icra edilmiştir.

4’üncü olağan Genel Kurulda, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurullarına Asil ve yedek üye seçimi yapılmış olup;

Yönetim Kurulu ;

                Asil üyeler ; Adnan TÜRKKANLAR, Bahri ASLAN, Levent ÖZBAY, Sedef ÇİLESİZ, Yıldırım Beyazıt PEKİN

                Yedek üyeler ; Cemile BAĞCI, Deniz ÖZKAN, Musa ACAR, Remzi Ender İNCE, Şenay ÖZDAĞLAR

Denetim Kurulu ;

                Asil üyeler ; Emir AKAR, Engin GÖKTAN, Fatih ÇETİNER

                Yedek üyeler ; Haluk AYGÜLER, Hilmi KALELİ, İlyas ELİTAŞ

Disiplin Kurulu ;

                Asil üyeler ; Bumin İlyas BAKIŞ, Hasan Edip OĞUZ, Mustafa ÇOLAK

                Yedek üyeler ; Ahmet ALPASLAN, Ali ERDEM

Seçilmişlerdir.

                Yeni seçilen Yönetim Kurulu, 15 Şubat 2022 tarihinde toplanarak görev bölümü yapıp göreve başlamıştır.  52 Numaralı Yönetim Kurulu kararına göre ; Levent ÖZBAY Başkan, Bahri ASLAN Başkan Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt PEKİN Muhasip üye, Adnan TÜRKKANLAR VE Sedef ÇİLESİZ, üye olarak görev almışlardır.