OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Kulübümüzün, 22.04.2022 tarih 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Kulüpleri Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarih 31890 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi, isim ve tüzük değişikliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına yönelik, yönetim kuruluna yetki verilmesi için olağanüstü genel kurul kararı alınmıştır.

İlk toplantımız 26.08.2022 cuma günü saat 12;00 de Yalı Mah. İlhan Selçuk Parkı, 85.Sk.  No:6/A  Güzelbahçe – İZMİR adresinde bulunan kulüp binamızda gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantımız 03.09.2022 cumartesi günü saat 11;00 de aynı adreste toplanacaktır.

Olağanüstü genel kurul aşağıda belirtilen gündem maddeleri çerçevesinde toplanacaktır.

GÜNDEM
1.Açılış.
2. Divan kurulu oluşturulması.
3. 22.04.2022 tarih 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Kulüpleri Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarih 31890 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği kapsamında, Güzelbahçe Briç İhtisas Spor Kulübü Derneği olan ismimizin değiştirilmesi, mevcut amblem (logo) muzun yeniden dizayn edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
4. 22.04.2022 tarih 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Kulüpleri Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarih 31890 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği kapsamında, tüzüğümüzün spor kulüpleri tüzüğüne uygun hale getirilmesi ve tamamında değişiklik yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
5. 22.04.2022 tarih 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Kulüpleri Federasyonları Kanunu ile 08.07.2022 tarih 31890 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği kapsamında, “İHTİSAS” kelimesinin ismimizden çıkarılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6. Dilek ve Temenniler.
7 Kapanış.

Siz değerli üyelerimizin olağanüstü genel kurula katılımlarını ve desteklerinizi bekliyoruz.

Güzelbahçe Briç İhtisas ve Spor Kulübü Derneği YÖNETİM KURULU