BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

Yapılan duyuruya göre 9 Ekim 2016 tarihinde gerekli çoğunluk sağlanamadığından, 16 Ekim 2016 günü çoğunluğa bakılmaksızın 1. Olağan Genel Kurul toplanmıştır.

Toplantıya 25 aidatını yatırmış ve oy kullanma hakkına sahip üyeden 19’u katılmıştır. Toplantı sonucunda alınan kararlar Divan heyetince tutanak ile tespit edilmiş olup, karar defterine işlenmiştir.

Ayrıca, Genel Kurulda yeni kurulların seçimi yapılmış ve kurullar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU:

Asil Üyeler:

 1. Osman Konak ……………….18 oy
 2. Koray Basma ………………..18 oy
 3. Hüseyin Biber ………………18 oy
 4. Bumin İlyas Bakış …………..17 oy
 5. Emir Akar ……………………16 oy

Yedek Üyeler:

 1. Bahri Aslan …………………..2 oy
 2. Abdulhamit Şener …………..2 oy
 3. Ragıp Ünal Saygın ………….1 oy
 4. Hamit Özberk ………………..1 oy
 5. Ali Erdoğan …………………..1 oy

DENETİM KURULU:

Asil Üyeler:

 1. Memet Yeleğen ……………..18 oy
 2. Memet Beşir Alp ……………18 oy
 3. Ayşen Çerçioğlu ……………18 oy

Yedek Üyeler:

 1. Rıza İlkay Başaran …………..1 oy
 2. Memet Koç ……………………1 oy
 3. Ulaş Fırat Koyuncu …………..1 oy

DİSİPLİN KURULU:

Asil Üyeler:

 1. Ali Erdem ……………………..18 oy
 2. Taner Akalın  ………………….18 oy
 3. Mehmet Atilla Dikmen ……….18 oy

Yedek Üyeler:

 1. Hasan Edip Oğuz …………….1 oy
 2. İlyas Elitaş ……………………..1 oy