Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

  1. Açılış ve Yoklama

  2. Saygı Duruşu

  3. Divan Kurulu Seçimi (1 Bşk. 2 Üye)

  4. Açılış Konuşması

  5. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı aklanması

  6. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları seçimi

  7. Genel Kurul üyelerinin görüş ve önerileri

  8. Kapanış